Nə günah-şEİR

Bölmə:
Ədəbiyyat ›
Tarix:
20.07.2017
Oxunub:
532 dəfə

NƏ GÜNAH

 

Bu ömürdü, öz baharı, öz qışı;
Gələn yazda, gedən qışqa nə günah.
Xirtdəyəcən günahlara batmışı
Yuya bilməz, qar-yağışda nə günah.

 

Göylər qala buludları axımlı,
Yer körpəli, yer cavanlı, ahıllı.
"Dəli" - deyib daşlayanda ağıllı
Xəncər qapan ağlıçaşda nə günah.

 

Yekə-yekə xırdalanan "addılar"
Heç bilinməz çapardılar, atdılar;
İki itə para sümük atdılar;
Qarabaşda, Alabaşda nə günah.

 

Qara külək tumanını qaldıra,
Xırmançının samanını qaldıra.
Dəyirmançı dabanını qaldıra,
Bir-birini yeyən daşda nə günah.

 

Hər havaya çiyninə baş qoymayan:
Fırfıra tək fırlanmaqdan doymayan...
Bu başlarla aşıq-aşıq oynayan
Çevik əldə, ayıq başda nə günah.

 

Bəlkə əlli misrası yox əllimin,
Bu titrəyiş günahıdır əlimin...
Qollarında dost əli var əlli min,
Məmməd Araz, əlli yaşda nə günah...

 

***

 

BELƏ DÜNYANIN...

Söz verdim, söz adlı dəfinə verə,

Tək bircə ölümsüz qərinə verə.

Umdum nə verdi ki, küsdüm nə verə?

Mən belə dünyanın nəyindən küsüm?

 

İtirib özündə özünü dünya,

Toyların, yasların özülü dünya...

Əlim ətəyindən üzülü dünya...

Mən belə dünyanın nəyindən küsüm?

 

Ömrünə vay salar, vaydan utanmaz,

Saç yolub-hay salar, haydan utanmaz,

Günəşdən utanmaz, Aydan utanmaz,

Mən belə dünyanın nəyindən küsüm?

 

Çaydı dəhnəsində xırsız əjdaha,

Gecəsi salamat çıxmaz sabaha.

İti bazarında atından baha,

Mən belə dünyanın nəyindən küsüm?

 

Dağ olsan, istəsə qolunda saxlar,

Büküb bir hörümçək torunda saxlar,

Yüz illik odunu qorunda saxlar,

Mən belə dünyanın nəyindən küsüm?

 

Bir gözü işıqdı, bir gözü buzdu,

Məkrli qadındı, gülçöhrə qızdı,

Həlimdi, kövrəkdi, sərtdi, quduzdu...

Mən belə dünyanın nəyindən küsüm?

 

Ayağı altına yastıq qoyanlar,

Başının altına qumbara qoydu!

Nadanlar dünyanı qumara qoydu!

Mən belə dünyanın nəyindən küsüm?

 

Olsan öz haqqının köləsi belə,

Əri öz içində, öləzi belə,

Ondan inciyənin beləsi belə...

Mən belə dünyanın nəyindən küsüm?

 

Məmməd Araz

Yoxlama kodu:76011